FMI: Fandalinana faha-3 ny fandaharan'asa FEC ho fanavaozana ara-toekarena an'i Madagasikara nifarana ny 28 martsa lasa teo. Ny andinindininy ao amin'ny "Communiqué".    Les réponses aux demandes de clarification de l'Appel d'Offres International sur le BIC sont disponibles dans la rubrique « Publications »  Tandrovy ireo fepetra fikirakirana sy fitahirizana ny seky dia ho haingana sy azo antoka ny fandoavana ny volanao ! Ho hitanao ao amin'ny horonan-tsary eo ambany ny andinidininy. Veillez aux normes à respecter en matière de chèque pour la sécurité et la rapidité de vos transactions. Détails dans la bande vidéo.    Rapport sur la Stabilité Financière 2016 disponible dans la rubrique "Publications".
 
BFM

 STATISTIQUES

 PUBLICATION
 
 Statuts
   

 Mission et les fonctions
 
 
 Gouvernorat de BFM
   

 Organisation
   Organigramme
   Directions du siège
   Directions auprès de la CSBF
   Autres fonctions
   Représentations Territoriales
   Comités
   

 Dirigeants actuels
   

 ©2001-2018
Banky Foiben'i Madagasikara
BFM | Politique monétaire et de change | Systèmes de paiement | Supervision bancaire et financière | Textes règlementaires
Statistiques | Publications | Plan du site | Contact